Korte introductie

Point Taken is een interdisciplinair dansfilmproject, geïnitieerd door het Mediafonds en het Fonds Podiumkunsten in samenwerking met de NTR en Cinedans. Per editie realiseren vier of vijf teams van in Nederland wonende filmmakers en choreografen elk een korte dansfilm. De originele dansfilms zijn het resultaat van de gelijkwaardige bundeling van hun krachten en geen verfilming van bestaande voorstellingen. Het project ging in 2010 van start. De films gaan tijdens Cinedans in première en worden uitgezonden door de NTR. Na uitzending volgen vertoningen op talloze festivals en evenementen wereldwijd.

Oorsprong & ambitie

Point Taken is opgezet om de dansfilm in Nederland een nieuwe impuls te geven. Binnen het project werken de choreograaf en cineast vanaf het eerste moment samen aan een filmplan. Zo wordt een optimale synergie tussen de twee kunstdisciplines dans en film mogelijk. Het project biedt zowel dansers als filmmakers nieuwe inzichten ten aanzien van het genre dansfilm en hun eigen vak. Daarnaast heeft Point Taken de Nederlandse dansfilm en deelnemende filmmakers, choreografen en dansers nationaal en internationaal sterker op de kaart gezet.

Oproep: De Wolf Danst

Mediafonds, NTR/Het Uur van de Wolf, Cinedans en Filmfonds initiëren De Wolf Danst: een combinatie van een artistiek hoogwaardige documentaire (40’) & een onafhankelijke dansfilm (10’). De Wolf Danst zal worden uitgezonden binnen Het Uur van de Wolf.

Choreografen en cineasten kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor een korte en eigenzinnige dansfilm. De dansfilm gaat in op een actueel thema in de huidige samenleving en mag niet gebaseerd zijn op een bestaande dansvoorstelling. Dans maakt een substiantieel onderdeel uit van de film. De choreograaf en cineast werken vanaf het eerste moment samen aan het dansfilmplan. Choreograaf en cineast werken samen met een ervaren componist en/of geluidsontwerper aan een originele score. Choreograaf en cineast werken volledig mee aan een onafhankelijke aritstieke making off/documentaire door een documentairemaker, die aan de dansfilm voorafgaat.

ntr_hetuurvandewolf_640x300

Foto: Het Uur van de Wolf

De documentairemaker(s), producenten en teams van cineasten/choreografen worden door de organiserende partners geselecteerd in relatie tot elkaar. Hiertoe wordt in maart 2016 een eerste selectie van producenten en documentairemakers gemaakt. Producenten en documentairemakers kunnen onafhankelijk van elkaar hun belangstelling voor het project kenbaar maken; teams worden later samengesteld. In april worden vier dansfilmplannen met een ontwikkelingssubsidie gehonoreerd. In september worden op basis van visie en synergie volledige teams samengesteld. Een dansfilm en bijbehorende documentaire worden altijd door eenzelfde producent geproduceerd. De films gaan in première op Cinedans en worden vervolgens uitgezonden op televisie.

Voor meer informatie, klik hier.

De Films