Fondsen & Partners

Het Mediafonds

Het Mediafonds stimuleert de totstandkoming van kwalitatief hoogwaardig cultureel media-aanbod via radio, televisie en internet van de landelijke en regionale publieke media-instellingen. Het fonds verstrekt productiesubsidies en maakt de ontwikkeling mogelijk van veelbelovende programmaconcepten. Naast de beoordeling van ingediende subsidieverzoeken, organiseert het Mediafonds activiteiten die gericht zijn op talentontwikkeling en kwaliteitsbevordering, zoals evaluaties, workshops, debatten, conferenties en masterclasses.

Het Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten, waaronder dans. Naast meerjarige activiteitensubsidies biedt het fonds enkelvoudige en tweejarige programmering- en productiesubsidies en individuele subsidies voor componisten en podiumkunstenaars. Bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering, culturele diversiteit bij kunstenaars, gezelschappen en podia, en publieksbereik.

NTR

Van alle Nederlandse publieke omroepen is de NTR dé omroep die bij uitstek dans, muziek en opera een podium biedt. Met grote regelmaat worden door de NTR Nederlandse dansfilms gecoproduceerd en uitgezonden.

Cinedans – Dance on Screen Festival

Cinedans – Dance on Screen Festival is een jaarlijks internationaal vierdaags dansfilmfestival dat zich richt op choreografieën speciaal gemaakt voor camera en bijzondere filmadaptaties van bestaande dansvoorstellingen. Daarnaast zijn er documentaires over belangwekkende danskunstenaars en installaties te zien. Buiten het vierdaagse festival in Amsterdam is er ‘Cinedans on Tour’. Daarvoor stelt Cinedans voor diverse festivals en andere culturele evenementen een speciaal dansfilmprogramma samen, waardoor gedurende het hele jaar een selectie van dansfilms wereldwijd op tournee gaat.